District Name Male HGs Women HGs Total HGs
Gr. Mumbai 1849 538 2387
Thane 1706 345 2051
Raigad 720 99 819
Sindhudurg 469 137 606
Ratnagiri 383 75 458
Kolhapur 1614 200 1814
Sangli 1035 67 1102
Satara 1322 124 1446
Pune 2614 238 2852
Solapur 1550 291 1841
Nashik 2428 479 2907
Ahamadnagar 1715 152 1867
Dhule 793 137 930
Jalgaon 1822 196 2018
Aurangabad 1275 166 1441
Jalana 700 84 784
Parabhani 807 71 878
Beed 975 118 1093
Latur 924 105 1029
Osmanabad 804 123 927
Nanded 1419 203 1622
Amaravati 1125 211 1336
Buldhana 1384 154 1538
Yavatmal 907 184 1091
Akola 768 100 868
Nagpur 2052 460 2512
Wardha 981 84 1065
Gadchiroli 647 133 780
Chandrapur 850 185 1035
Gondia 566 119 685
Bhandara 716 94 810
Washim 498 85 583
Hingoli 526 115 641
Nandurbar 723 146 869
Palghar 790 236 1026