District Name Male HGs Women HGs Total HGs
Gr. Mumbai 1849 538 2387
Thane 1706 346 2052
Raigad 720 99 819
Sindhudurg 473 137 610
Ratnagiri 383 75 458
Kolhapur 1619 200 1819
Sangli 1039 68 1107
Satara 1325 124 1449
Pune 2615 238 2853
Solapur 1553 291 1844
Nashik 2434 480 2914
Ahamadnagar 1716 152 1868
Dhule 795 137 932
Jalgaon 1823 196 2019
Aurangabad 1275 166 1441
Jalana 703 84 787
Parabhani 807 71 878
Beed 980 118 1098
Latur 928 105 1033
Osmanabad 805 123 928
Nanded 1431 204 1635
Amaravati 1127 209 1336
Buldhana 1384 154 1538
Yavatmal 1058 184 1242
Akola 769 100 869
Nagpur 2058 461 2519
Wardha 982 84 1066
Gadchiroli 641 131 772
Chandrapur 850 185 1035
Gondia 568 119 687
Bhandara 717 94 811
Washim 498 85 583
Hingoli 526 115 641
Nandurbar 724 146 870
Palghar 789 235 1024